Códigos Modelo

Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (1988)
Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica (1989)
Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica (2004)